Endringer arbeidsmiljøloven - ny aldersgrense

Ny aldersgrense - husk fristen 1. juli 2016

Hvis bedriften til nå har hatt en bedriftsintern aldersgrense på 67 år (etablert før 1. juli 2015), ble det gitt anledning i arbeidsmiljøloven til å beholde 67 år som aldersgrense frem til 1. juli 2016.

Fra 1. juli er laveste tillatte bedriftsinterne aldersgrense 70 år.

Hvis bedriften ønsker å gå over til 70-årsgrense nå i sommer, er det viktig å huske at denne må innføres. Det er blant annet krav om at den nye aldersgrensen skal være drøftet med de tillitsvalgte.

Hvis bedriften ikke innfører ny bedriftsintern aldersgrense, blir grensen 72 år fra 1. juli 2016.

Les mer i artikkelen på NHOs nettsider her