Behov for åpenhet om eierskap

Presseorganisasjonene er sterkt imot Finansdepartementets forslag om å innføre taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregistre.

-På et område hvor Stortinget har som uttalt mål om å ha mer åpenhet og kontroll ser vi at det foreslås taushetsplikt. Dette foreslås å gjelde opplysninger som også er offentlige etter aksjeloven, og dette advarer vi sterkt imot, sier fagsjef Pernille Børset i MBL.

Presseorganisasjonene har foretatt en grundig gjennomgang av forslaget og høringsuttalelsen kan du lese her