Endringer i ferieloven

(2014) Fra 1. juli i år vil reglene om arbeidstakers rettigheter ved sykdom i ferien bli endret. Bakgrunnen for endringen er at dagens regel, som gir rett til utsatt ferie fra sjette sykedag, er i strid med norske forpliktelser etter EØS-avtalen.

MBLs advokatfullmektig Therese Korsmo Pedersen (bildet) gir en oppsummering av gjeldene ferielov fra 1. juli 2014:

Når kan arbeidstaker kreve utsatt ferie?

Dersom arbeidstaker blir syk under ferie som avvikles før 1. juli i år, vil det gamle regelverket fortsatt komme til anvendelse. Dette innebærer at de som blir syke i ferien før 1. juli må ha vært 100 % arbeidsufør i seks dager, for å kunne kreve utsatt ferie. Arbeidsuførheten må bekreftes gjennom legeerklæring.

Arbeidstakere som blir arbeidsuføre i ferien etter 1. juli, vil derimot kunne kreve feriedagene utsatt allerede fra første fraværsdag. Det stilles fortsatt krav om at sykdommen må dokumenteres med legeerklæring. Endringen innebærer altså at en dags sykdom under ferien vil gi krav på å ta igjen en feriedag senere i ferieåret.

All ferie må overføres ved sykdom/foreldrepermisjon

 F.o.m 1. juli vil ikke arbeidstakere som ikke har fått avviklet ferie grunnet sykdom eller foreldrepermisjon lengre ha mulighet til å velge økonomisk kompensasjon fremfor å avvikle ferien i neste ferieår. Ferien må altså tas ut som feriedager neste ferieår, og ikke penger, dersom den ikke blir avviklet innenfor ferieåret.  

Arbeidstaker kan ikke kreve at den ferien som overføres skal avvikles innenfor hovedferieperioden neste år (1. juni - 30. september), men det er ingen ting i veien for at arbeidstaker og arbeidsgiver blir enige om en slik løsning.

Mer informasjon om reglene i ferieloven finner du her: