NHO/MBL vant avisbudsaken i arbeidsretten

(19.06.2014) Arbeidsretten avsa i går ettermiddag dom i avisbudsaken og ga enstemmig støtte til MBLs forståelse av avisbudavtalens bestemmelser om avlønning. I januar i år tok LO og Norsk Transportarbeiderforbund ut stevning for Arbeidsretten med påstand om at avisbud skal lønnes for faktisk medgått tid, uavhengig av stipulert ombæringstid for avisruten.

MBL har avvist kravet under henvisning til  avisbudavtalens bestemmelser om at lønn skjer iht stipulert rutetid. Arbeidsretten uttalte at avlønning i tråd med LOs syn i realiteten ville innebære at avisbudene selv bestemmer egen arbeidstid og lønn.

Dommen kan leses i sin helhet her: