Varsler politisk streik 23. september 2014

MBL mottok fredag 22. august varsel om politisk demonstrasjonsstreik fra Fellesforbundet Avdeling 850 Oslo grafiske fagforening. Streiken er planlagt tirsdag 23. september kl 14-15. De aktuelle klubbene og bedriftene som berøres vil motta egne streikevarsler. Norsk Transportarbeiderforbund har også sendt orientering til MBL (11. september) om at LO i Oslo, Trondheim og Stavanger har invitert alle sine fagforeningen til politisk streik tirsdag 23. september.

Flere forbund innen LO har meddelt NHOs landsforeninger om at de støtter lokale initiativ om gjennomføring av en politisk streik tirsdag 23. september.

Streiken er en politisk ytring mot Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven.  NHO har akseptert at det foreligger adgang til politisk streik i denne saken.

Ikke krav på lønn

Den som deltar i en politisk streik har ikke krav på lønn for tiden vedkommende er fraværende. Selv om det er snakk om kun få timer, oppfordrer vi alle våre medlemsbedrifter til å gjennomføre lønnstrekk.

 

Nærmere informasjon vedrørende politisk demonstrasjonsstreik:

Dette må du huske på når dine ansatte deltar i politisk streik

Om politisk demonstrasjonsstreik

 

Her er varslingsbrevet fra FF