A-ordningen fra 01.01.2015

I 2015 må alle virksomheter innrapportere ansettelses- og inntektsopplysninger på en ny måte. A-meldingen skal leveres elektronisk hver måned.

Alle arbeidsgivere skal fra 2015 levere a-meldingen.  A-meldingen erstatter melding til Aa-registeret, lønns- og trekkoppgaver, årsoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, terminoppgaver og oppgave til lønnsstatistikk.

Behovet for tilpasninger avhenger av virksomhetens nåværende rutiner, prosesser og systemer.

Erfaringer fra virksomheter som har deltatt i vår prøvedriftsordning i 2014, viser at mange virksomheter må endre sine rutiner innen lønn og HR når de går over til månedlig rapportering. Noen må endre kanal for innlevering, siden a-meldingen er elektronisk. A-meldingen leveres fra lønnssystem. De minste virksomhetene kan registrere a-meldingen direkte i Altinn. 

På nettsiden altinn.no/a-ordningen finner dere mer informasjon om ordningen, og hva virksomhetene bør gjøre for å tilpasse seg. For spørsmål om ordningen, ta kontakt på a-ordningen@skatteetaten.no