Foreslår endringer i arbeidsmiljøloven

(Oslo 12.12.14) -Vi er glade for at Regjeringen foreslår en utvidet adgang til midlertidige ansettelser, sier MBLs leder i avdelingen arbeidsliv Iselin Bauer Seeberg (bildet). Arbeidsminsteren la fram ny Stortingsproposisjon i dag som også inneholder forslag om å å heve aldersgrensen til 72 år, noe som har fått blandet mottakelse.

-Oppmykning i reglene for midlertidige ansettelser kan medføre at bedriftene vil ansette midlertidig i tilfeller der de i dag er usikre på om det er marked for en ekstra stilling. Det er imidlertid viktig at de foreslåtte begrensningene ikke medfører at det nye regelverket blir vanskelig å praktisere. For arbeidsgiverne er det viktig å ha et regelverk som er enkelt å håndtere i den praktiske hverdagen ute i bedriftene, sier Bauer Seeberg.

Her er forslaget til endringer i arbeidsmiljøloven

NHOs omtale avforslagene om endring av arbeidstidsreglene

Du finner mer informasjon om forslaget på NHOs nettsider