Dette mener NHO om forslaget til ny arbeidsmiljølov

Arbeidsmiljøloven er overmoden for endringer. - Vi trenger en moderne lov som er tilpasset dagens arbeidsliv, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Her er NHOs viktigste standpunkter.

Midlertidige ansettelser

NHO mener at fast ansettelse fortsatt skal være hovedregelen i arbeidslivet. Vi mener økt mulighet til midlertidige ansettelser kan bidra til nyskaping, flere arbeidsplasser og økt verdiskaping for norsk økonomi. Det kan også være et viktig springbrett inn i arbeidslivet for unge og andre grupper som står utenfor.

Arbeidstid

Regjeringens forslag åpner for mer fleksible arbeidstidsordninger innenfor den avtalte alminnelige arbeidstiden. Bedriftene kan tilpasse arbeidskraftsbehovet mer hensiktsmessig etter produksjonen, spesielt viktig for bedrifter som opplever produksjonstopper og sesongsvingninger.

Det handler om å kunne bruke verdens dyreste arbeidskraft mest effektivt. Det er ikke snakk om å øke den totale arbeidsmengden, men å øke fleksibiliteten til å fordele arbeidstiden innenfor de allerede avtalte rammene.

Aldersgrenser

NHO mener det er feil å heve stillingsvernet fra 70 år til 72 år, og senere 75 år. I arbeidet med å få flere seniorer i jobb starter regjeringen i feil ende. For å oppnå dette må vi satse på 60-åringene. Det å heve aldersgrensene utover 70 år vil kunne vanskeliggjøre dette arbeidet. Å heve grensen er symbolpolitikk som kan virke mot sin hensikt.

LES MER PÅ NHOs EGNE SIDER