Feil å øke aldersgrensen

NHO støtter ikke regjeringens forslag om å heve aldersgrensen i arbeidslivet til 72 år.

Regjeringen foreslår å heve aldersgrensen i arbeidslivet til 72 år, med intensjon om å senere øke den til 75 år. Det åpnes for bedriftsinterne aldersgrenser på 70 år. Det kunngjorde arbeidsminister Robert Eriksson (bildet) i et møte med partene i arbeidslivet tirsdag.

Dette er ikke i tråd med det NHO mener er riktig for å øke konkurransekraften og få folk til å stå lenger i jobb. 

Les mer om saken på NHOs nettside