Ny advokat i MBL

(Oslo 06.02.18) Kanwal Suleman begynte å jobbe hos oss 1. februar og kom til MBL fra arbeidsgiverorganisasjonen KS Bedrift hvor hun har vært advokat i åtte år. 

Her har hun bistått ledere og personalansvarlige med å utvikle arbeidsgiverrollen gjennom opplæring, daglig rådgivning og juridisk bistand i alt fra avtaleverket til andre spørsmål innen arbeidsrettsspørsmål. 

Hun har deltatt i tarifforhandlinger, bistått i nedbemanning og omstillingsprosesser, samt i rettslige prosesser, utarbeidet høringsuttalelser og deltatt departementsoppnevnte arbeidsgrupper. Suleman tok sin master i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo i 2007 og har praksis fra flere advokatkontorer så langt tilbake som fra studietiden i 2001.