Ny arbeidsmiljølov: Viktige forbedringer på noen områder

(Oslo 12.03.15) Regjeringen, Venstre og KrF presenterte torsdag sitt forslag til ny arbeidsmiljølov. Her er NHOs kommentarer til forslaget. 

- For NHO er ikke dette forslaget den moderniseringen som næringslivet hadde forventet, men det er likevel forbedringer på noen områder, sier NHOs direktør for arbeidslivspolitikk, Svein Oppegaard.

Han trekker frem to viktige saker hvor NHO har fått gjennomslag, med et tydelig politisk flertall på Stortinget:

Mulighet for mer fleksible arbeidstidsordninger

  • Større muligheter for å jobbe mer i noen perioder mot kompenserende fri i andre perioder.
  • Mulighet for å jobbe opptil tre søndager på rad, mot to i dag.
  • Økte rammer for avtalt overtid.
  • Endringer i ordningen for beredskapsvakt.

Midlertidige ansettelser

Det innføres en ny generell adgang til midlertidige ansettelser i opptil 12 måneder. Det kan bidra til flere arbeidsplasser og dermed å få flere ut i jobb.

Det NHO ikke er like fornøyd med, er:

  • Vi er fornøyd med at bedriftene fortsatt kan ha midlertidig ansatte i opptil fire år i prosjekter før de har krav på fast ansettelse. Men vi er ikke tilfreds med at tilsvarende ordning for vikarer reduserer fra fire til tre år. Både KRF og V ønsket å redusere fireårsregelen til to år for alle typer midlertidige ansatte.
  • Som forventet heves aldersgrensene i arbeidslivet fra 70 til 72 år. Man kan heller ikke ha lavere bedriftsfastsatte aldersgrenser enn 70 år.