Prøveinnsending av a-melding

Fra tirsdag 11. november - 16. desember kan du prøve deg på direkte registrering av a-meldingen i Altinn. Dette er løsningen for deg som har få arbeidsforhold og ikke skal rapportere via lønnssystem.  

  

- Hvis du gjør deg kjent med a-meldingen nå, slipper du å være nybegynner samtidig med alle andre i slutten av januar, sier Karine Rikheim (bildet), innføringsansvarlig for a-ordningen.

- Vi tror dette blir en god løsning for de minste virksomhetene. Prøveperioden er en unik sjanse til å lære seg hvordan du sender a-meldingen. Med umiddelbar tilbakemelding i Altinn får du også hjelp til å finne fram til hvilke opplysninger som skal rapporteres. 

Alt du sender inn, behandles som testdata og vil bli slettet før nyttår.  

Her finner du informasjon om prøveinnsendingen.

Her er veiledning til prøveinnsending ved direkte registrering i Altinn.

Her kan du øve på å registrere a-melding.

Du trenger tilgang til Altinn for å kunne sende inn a-meldingen. For å levere inn trenger du rollen Utfyller/Innsender, den samme som for innsending av terminoppgaver i dag. Se altinn.no/portalhjelp.

Direkte registrering passer for virksomheter med opptil åtte arbeidsforhold å rapportere per måned. Har du flere arbeidsforhold, er det nå du kan teste ut om direkte registrering vil fungere for deg. Flere enn åtte arbeidsforhold kan gjøre registreringen mer tidkrevende og noe uoversiktlig.

Når du sender inn a-meldingen, får du kvittering og tilbakemelding i Min meldingsboks i Altinn. Tilbakemeldingen viser eventuelle feil eller mangler, og inneholder betalingsinformasjon. Du skal selvsagt ikke betale noe nå i prøveinnsendingen, så den informasjonen kan du se bort fra. Meldingene om feil og mangler viser deg hva du må rette eller undersøke nærmere.  

Les mer om A-ordningen

Link til NHO info om A-ordningen