Viktige lovendringer trer i kraft 1. juli

(Oslo 26.06.15) Fra 1. juli blir det økt adgang for midlertidige ansettelser, økt aldersgrense, ny mulighet for fleksibel arbeidstid og endringer i regler for permittering. Her er full oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven og reglene for permittering.

1. Økt adgang til midlertidig ansettelser

For å gi bedriftene en større mulighet til å teste ut om det er marked for å flere arbeidsplasser er det nå anledning  til å ansette midlertidig i inntil ett år på generelt grunnlag. Denne muligheten til midlertidig ansettelser kommer i tillegg til de mulighetene som ligger i regelverket pr. i dag. 

2. Aldersgrensene heves

Fra 1. juli endres adgangen til å ha  bedriftsinterne aldersgrense fra 67 år til 70 år, men det er gitt overgangsordninger for de bedriftene som har bedriftsinterne aldersgrenser pr i dag. Aldersgrensen i arbeidsmiljøloven økes fra 70 til 72 år. 

3. Mulighet for fleksibel arbeidstid

Nye regler for arbeidstid vil gjøre det mer fleksibelt for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Det gir muligheter for å jobbe mer i perioder det er stor arbeidsmengde, uten at arbeidet anses som overtid, mot økt fritid i roligere perioder.

4. Endrer permitteringsreglene

Regjeringen endrer permitteringsregelverket fra 1. juli, slik at arbeidsgivers dager med lønnsplikt reduseres fra 20 til 10 dager og den maksimale dagpengeperioden økes fra 26 til 30 uker.

 

Endringer i konkurranseklausuler er utsatt

Avtaleloven regulerer konkurransebegrensede avtaler i arbeidslivet, så som blant annet adgangen til å ta inn karensklausuler. 

Arbeids- og sosialdepartementet har fremmet forslag til nye regler for slike avtaler i arbeidsforhold – nytt kapittel 14 i arbeidsmiljøloven. Komiteen har bedt regjeringen om en ny vurdering av forslaget.

 

MER OM LOVENDRINGENE KAN DU LESE PÅ NHOs NETTSIDER HER