HMS

Bedriftens HR og HMS-arbeid handler i stor grad om utvikling av både ledere og medarbeideres holdninger, motivasjon og atferd. Systematisk og godt arbeid med helse, miljø og sikkerhet gjør ikke bare bedriften til et godt sted å jobbe, men gir økt lønnsomhet, produktivitet og kan forbedre konkurranseevnen.

Helse, miljø og sikkerhet har med arbeidsmiljøet å gjøre, både det fysiske og psykiske. Det omfatter organisasjonstiltak, og handlingsmønster, og det styres av Arbeidsmiljøloven, en rekke lover og forskrifter, og ikke minst sunt vett. Det er fra myndighetenes satt en standard gjennom arbeidsmiljøloven og en rekke andre lover og forskrifter som forteller om hvordan arbeid og arbeidsplasser utformes.

MBL kan bistå med informasjon, rådgivning og kurs. Det er i NHO også utarbeidet flere nyttige verktøy, maler og informasjonsmateriell som kan hjelpe våre bedrifter i sitt HR og HMS-arbeid.  

Ta gjerne kontakt med HR og HMS-rådgiver Helene Cowman hvis du har spørsmål.

 

I regi av Næringslivets skole tilbys NHO bedrifter ulike HMS-kurs, for nærmere informasjon se her.