MBL anbefaler NAV app

NAV har i samarbeid med Arbeidstilsynet utviklet en ny app som skal bistå ledere med ansvar for oppfølging av sykmeldte medarbeidere. – Vi anbefaler appen "NAV Sykefravær" og tror den kan gjøre det enklere for små og mellomstore virksomheter å følge opp sykmeldte medarbeidere og overholde fristene i oppfølgingsarbeidet, sier HMS ansvarlig Helene Cowman i MBL.

NAV Sykefravær inneholder:

  • Huskeliste over lovpålagte oppfølgingspunkter med informasjon om tidsfrister og hvem som har ansvaret.
  • Et varslingssystem som gir påminnelser underveis. Den varsler om alle kommende aktiviteter for sykmeldte medarbeidere to uker før fristen går ut med en siste påminnelse samme dag.
  • Tips og råd, blant annet om hvordan arbeidsgivere kan forebygge sykefravær og legge til rette for at arbeidstakere som er sykmeldt kan fortsette i arbeid.

-Det kan være greit å opplyse om at dette ikke er stedet å legge inn personsensitive opplysninger. Bruk for eksempel bare fornavn og sykmeldingsdato ved registrering, sier Cowman.

Last ned iPhone-versjonen her. Versjonen for Android lanseres tidlig i høst og vi vil legge ut link.