Digital sykmelding - nyhet

(10.10.2016) Nå er deler av sykmeldingen digitalisert. Dette innebærer at en del sykmeldte arbeidstakere kan motta og sende sykmeldingen sin til arbeidsgiver digitalt. Målet er å gjøre kommunikasjonen mellom den sykmeldte, arbeidsgiver, NAV og legen enklere.

Foreløpig er det ikke alle legekontorer som kan tilby denne type tjeneste fordi det krever at datasystemet må være kompatibelt. Det er i første omgang sykmeldingsblankettens del C som den sykmeldte kan hente opp ved å logge seg inn på "Ditt NAV" og sende til arbeidsgiver. Arbeidsgiver vil motta sykmeldingen via Altinn.

Det er viktig å merke seg at sykmeldingens del D (krav om sykepenger) ikke er tilgjengelig digitalt, og at denne fortsatt må leveres på papir.

Tjenesten er fortsatt under utvikling og det jobbes videre med integrering mot ulike lønns- og personalsystemer som brukes av mange større bedrifter for håndtering av sykmelding. NAV mener derfor at digital sykmelding foreløpig egner seg best for små- og mellomstore bedrifter.  

Les mer om digital sykmelding på NAVs nettsider her.