Hva er IA?

Samarbeid mellom regjeringen og partene i arbeidslivet om et mer inkluderende arbeidsliv

Overordnet mål for IA samarbeidet er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forbygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Tre definerte delmål for IA-samarbeidet:

1)      Reduksjon av sykefravær med 20 % i forhold til nivået i andre kvartal 2001.

2)      Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne

3)      Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder i forhold til 2009 tall.

IA-virksomheter inngår en lokal samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter. IA-virksomheter kan få innvilget ressurser for å arbeide med de tre delmålene.

I følge tall fra 2014 har 26 % av virksomheter i Norge tegnet IA-avtale. Det omfatter mange store virksomheter og virksomheter i offentlig sektor slik at om lag 60 % av alle arbeidstakere i Norge arbeider i en IA-virksomhet.

Les mer om inkluderende arbeidsliv på nettsiden inkluderende.no. Her finner du blant annet informasjon om hvordan du kan bli en IA-bedrift, fordelene med å være en IA-bedrift og nyttig informasjon om sykefraværsarbeidet.

Om IA-avtalen på regjeringen.no

Her finner du IA-avtalen 2014-2018 (pdf)