Nytt virkemiddel i IA-avtalen - "Sykmeldt i jobb" – prøves nå ut i Akershus

"Sykmeldt i jobb" er en forsøksordning som er et resultat av den nye IA-avtalen 2014-2018. Ordningen prøves nå ut i en periode (4. mai 2015 til 15. april 2017) for virksomheter som ligger i Akershus. Det spiller ingen rolle hvor den sykmeldte er bosatt. Ordningen gjelder uavhengig av om virksomheten har IA-avtale eller ikke.

"Sykmeldt i jobb" bygger på en frivillig avtale mellom arbeidsgiver og den sykmeldte arbeidstakeren. Hensikten er å redusere sykefravær ved å prøve ut tilpasninger og tilretteleggings­muligheter. Fullt sykmeldte arbeidstakere gis muligheten til prøve ut muligheten for å arbeide noe, og hvilken tilrettelegging som er nødvendig. Ordningen hjelper også sykmelder med å gi riktig gradert sykmelding. Ordningen kan også være av nytte for sykmeldte med behov for tilknytning til arbeid uten produktivitetskrav.

Ordningen kan benyttes i en periode på 14 dager. Perioden kan starte umiddelbart etter arbeidsgiverperioden eller senere i sykmeldingsperioden. Virksomheten kan også benytte ordningen i arbeidsgiverperioden, men NAV dekker ikke sykepenger for denne perioden.

Les mer om Sykmeldt i jobb