Rekruttering: Ringer i Vannet

(05.05.2017) NHOs prosjekt Ringer i Vannet hjelper medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Med utgangspunkt i arbeidsgivers behov søkes det etter å finne riktig person til jobben. Gjennom prosjektet kobles mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med NHO bedrifter.

 

Prosjektet kartlegger bedriftenes behov og søker å finne riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid. Bedriftene som deltar får en fast kontaktperson som følger opp gjennom hele prosessen. Dette er en medlemsfordel som MBLs bedrifter kan benytte seg av, og flere har allerede gjort det.

Her kan du lese en artikkel om Adressavisas Telefontjenesters erfaring med Ringer i Vannet.

Her kan du finne mer informasjon om Ringer i Vannet på NHOs nettsider.