Kurs

 
Vi arrangerer flere kurs og seminarer. Her finner du en oversikt over kurs/seminarer fra arbeidslivsavdelingen i MBL:

MBL inviterer til kurs om nedbemanning onsdag 29. mars 2017 kl. 1100-1500

Nedbemanning

Mediebransjen gjennomgår for tiden store omstillinger og mange bedrifter er dessverre nødt til å kutte kostnader, noe som også innebærer reduksjon av antall ansatte. MBLs advokater vil gjennomgå de juridiske sidene knyttet til nedbemanning.

 Vi vil bl.a. behandle følgende temaer:

  • Saksbehandling, prosess og drøftelser –hvordan går vi frem?
  • Når er det adgang til å gå til oppsigelse grunnet virksomhetens økonomi?
  • Utvelgelsen: Hvem må gå? Hvilke kriterier er det relevant å ta med i betraktning og hvordan skal disse veies mot hverandre? Hvilken vekt har feks ansiennitet i forhold til kompetanse og personlig egnethet?
  • Sluttpakker og sluttavtaler – hva må vi tenke på?
  • Hvilke fallgruver foreligger og hvor er det lett å trå feil

 Pris: 950,- (inkl lunsj og nyttig kursmateriell)

Sted: Kurset holdes i MBLs lokaler i Kongens gt. 14 i Oslo onsdag 29. mars 2017 kl. 1100-1500.

 Link til påmelding her. Påmeldingsfrist 27. mars 2017.

 

 

MBL inviterer til lunsjseminar om midlertidige ansatte og frilansere onsdag 7. juni 2017 11.00-1300 (NB! Ny dato)

Midlertidige ansatte og frilansere

I mediebedriftene benyttes det en del midlertidige ansatte og selvstendige oppdragstakere (frilansere) i deler av virksomheten. MBLs advokater vil gjennomgå hvilken aktuelt lovverk i forhold til disse grupperingene.

 Vi vil blant annet gjennomgå følgende problemstillinger:

 -Når er det anledning til å ansette midlertidig?

-Når får en midlertidig ansatt rett til fast stilling?

- Grensedragningen mellom arbeidstakere og selvtstendige oppdragstakere.

-Aktuelle problemstillinger knyttet til frilansbruk.

 Sted: Kurset holdes i MBLs lokaler i Kongens gt. 14 i Oslo onsdag 7. juni 2017 kl. 1100-1300.

 Link til påmelding her

 

MBL inviterer til lunsjseminar om lokale forhandlinger tirsdag 12. september 2017 kl 11.00-13.00

Lokale lønnsforhandlinger – er du forberedt?

Lunsjseminar 12. september 2017 -  kl. 1100-1300

MBL inviterer til lunsjseminar om lokale forhandlinger. Kurset vil gi råd om forberedelser og gjennomføring av lokale forhandlinger. Vi vil gjennomgå resultatene fra vårens sentrale tariffoppgjør og de aktuelle bestemmelser i tariffavtalene, samt gi praktiske råd og eksempler for gjennomføringen av lokale forhandlinger.

 Kurset er ved Anders Aarskog, advokat og leder av arbeidslivsavdelingen i MBL

 Kurset holdes i MBLs lokaler i Kongens gt. 14 i Oslo tirsdag 12. september 2017 kl. 1100-1300.

 Kurset er gratis men vi ber om at du registrer din påmelding her slik at vi kan beregne riktig antall til bestilling av lunsj.

Link til påmelding her.

 

MBL inviterer til heldagskurs i arbeidsrett onsdag 18. oktober 2017 kl 10.00-15.00

Heldagskurs arbeidsrett og tariff

18. oktober 2017 arrangerer MBL grunnkurs i arbeidsrett og tariff. Jobber du med HR og ledelse i våre medlemsbedrifter bør du gjennomføre dette kurset, der du vil få en grunnleggende innføring i mange aktuelle problemstillinger. Kurset fokuserer på praktiske problemstillinger, vanlige fallgruver og eksempler fra bransjen.

Dette kurset passer godt både for deg som er ny som leder eller MBL-medlem, eller som ønsker en oppdatering av aktuelle temaer.  Kurset er en fin mulighet til å bli bedre kjent med MBL og få oversikt over hvilke tjenester vi tilbyr. Det er også en god anledning til å møte andre ledere i bransjen. Kurset er ved advokatene i MBLs arbeidslivsavdeling.

Kurset arrangeres onsdag 18. oktober 2017 kl. 10-15 i Kongensgate 14 i Oslo.

 Pris kr. 950,- inkl. kursmateriell, lunsj og kaffe/te.

 Link til påmelding her.

 

 

Arbeidslivsavdelingen tilbyr rådgivning innenfor kjerneområdene arbeidsrett, tariff, opphavsrett og markedsrett. Vi arrangerer arbeidsgiverkurs og seminarer innenfor mange ulike temaer. Vi har arrangert kurs om tariffavtaleverket, lokale lønnsforhandlinger, ansettelser, midlertidige ansettelser, nedbemanning, oppsigelse, sykefraværsoppfølging, HMS, pensjon, aktuelle oppdateringer innenfor arbeidsrettsområdet, opphavsrett m.m.

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere ønsker at vi skal sette opp kurs/seminarer innenfor bestemte temaer, eller om dere ønsker at vi skal holde kurs for dere.  

For spørsmål og informasjon om kurs eller seminarer fra MBLs arbeidslivsavdeling ta kontakt med HR- og HMS-rådgiver Helene Cowman på epost hc@mediebedriftene.no