MBLs avdeling arbeidsliv

MBLs advokater blir hyppig benyttet av våre medlemsbedrifter og MBLs arbeidsgiverservice har fått svært positive tilbakemeldinger i medlemsundersøkelser. Hovedvekten av henvendelsene relaterer seg til arbeidsrett, men juristene bistår også innen opphavsrett, markedsføringsrett, medie- og næringsjus. 

Avdelingen holder mye kurs for ledere i medlemsbedriftene. Juristene hadde i fjor mer enn 100 rådgivningsmøter med bedrifter i konkrete saker og representerte bedriftene overfor motpart/advokat i ca. 30 forhandlingsmøter.

Egenandelssatser for 2017 er følgende:

Stevning/tilsvar                kr.  21 000,-
Anke                                 kr.  21 000,-
Hovedforhandling            kr.  28 000,-

 

Pernille Børset – leder av juridisk avdeling

Telefon: 975 62 339
pb@mediebedriftene.no


Jobber hovedsakelig med opphavsrett, markesdsrett, presseetikk  samt annen medie- og næringsjuss. Hun er Cand. jur. 1993 fra Universitetet i Oslo, med sjørett som spesialfag. Pernille har tidligere jobbet i Miljøverndepartementet og i Kirke-, utdannings og forskningsdepartementet (KUF). I KUF jobbet hun bl.a. med lov- og utredningsarbeid, opphavsrett, samt arbeidsrett knyttet til ansatte ved universiteter og høgskoler.

  

Else-Margrethe Husby - advokat Telefon: 900 99 021 emh@mediebedriftene.no

Else-Margrethe Husby har juridisk embetseksamen fra 1997 og advokatbevilling fra 2001. Hun har de siste åtte år jobbet hovedsakelig med arbeidsrett, så vel den individuelle som den kollektive. Hun har bistått både arbeidstaker og arbeidsgiver i omstillings- og nedbemanningsprosesser, individuelle stillingsvernssaker, endring og avvikling av individuelle arbeidsforhold mv. I tillegg har hun lang fartstid fra påtalemyndigheten som politiadvokat, med særlig spesialisering innen økonomisk kriminalitet. Videre har hun ledererfaring fra offentlig forvaltning og erfaring fra advokatvirksomhet. 

  

Therese Korsmo Mjaaland – advokat 

Telefon: 977 36 822
therese@mediebedriftene.no


Master i rettsvitenskap 2011 fra Universitetet i Tromsø. Therese har spesialfag i arbeidsrett og har skrevet masteroppgave om arbeidsgivers styringsrett. Under studiet var Therese praktikant ved flere store advokatfirmaer. Hun har også jobbet som kollokvieveileder ved det juridiske fakultet i Tromsø. Therese har tidligere vært ansatt som advokatfullmektig hos Kluge advokatfirma DA. Hun arbeider med individuell og kollektiv arbeidsrett.

 

Helene Cowman – HR og HMS-rådgiver

Telefon: 990 06 033 
hc@mediebedriftene.no


Ansatt i MBLs arbeidslivsavdeling fra 2012. Mastermodul i Personal- og arbeidsjus og Human Resource Management fra BI. Har erfaring fra arbeid med arbeidsmiljø, kompetanseutvikling og sykefraværsoppfølging. Bachelor i fysioterapi fra Høgskolen i Oslo. Bakgrunn fra spesialisthelsetjeneste, kommune­helsetjeneste og privat praksis som fysioterapeut.