Tariffoppgjøret 2018

Fredag 27. april ble resultatet av LOs uravstemning klart og tarifforhandlingene mellom NHS og LO/YS er vedtatt.

Forhandlingene mellom NHO og LO/YS i det samordnede oppgjøret ble avsluttet 8. april og protokollene for medieoverkomstene mellom MBL og henholdsvis Fellesforbundet, Norsk Transportarbeidrforbund, Parat og Handel og Kontor er publisert lenger nede på denne siden. 

27. april ble det enighet i tariforhandlingene mellom MBL og NJ.

Pressekontakt MBL: Veslemøy Rysstad, tlf 92 29 90 97