Tariffoppgjøret 2017

(31.01.17) Datoene for tarifforhandlingene mellom Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Journalistlag er 26. og 27. april. For de øvrige forbundene er forhandlingene samordnet. I år er det et mellomoppgjør, noe som innebærer at forhandlingene skjer mellom NHO og LO/YS på vegne av samtlige landsforeninger og forbund.

Mellomoppgjøret 2017 

I et mellomoppgjør forhandles det kun om lønn.

 

(14.03.2017) Enighet om lønnsoppgjøret mellom NHO og LO/YS.

LO og NHO er enige om en ramme på 2,4 prosent for årets mellomoppgjør. Se artikkel på NHOs nettsider med link til protokoller for mellomoppgjøret 2017 mellom LO og NHO / YS og NHO.

 

(28.04.2017) Enighet i journalistoppgjøret

Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Journalistlag ble i natt enige om årets tariffoppgjør, som betyr en økning i minstelønnssatsene med kr.3700,-. Les mer i denne artikkelen på våre nettsider.

Mellomoppgjøret NJ og MBL: HER ER MBLS FORHANDLINGSUTVALG 

 

Du finner også mer informasjon om blant annet satsjusteringer og utdrag av protokoller i flere utgaver av Arbeidsgiverinformasjon på våre nettsider her.