Tariffoppgjøret 2012

På vegne av medlemsbedriftene var MBL forhandlingspart for følgende avtaler i det sentrale oppgjøret i 2012:

  • Journalistavtalene (med Norsk Journalistlag)
  • Overenskomsten for Aviser og avistrykkerier (med Fellesforbundet)
  • Pakkeriavtalen (med Fellesforbundet)
  • Presse- og medieoverenskomsten (med Parat Media)
  • Medieoverenskomsten (med Handel og Kontor)
  • Avisbudavtalen (med Norsk Transportarbeiderforbund)

Til høyre finner du de ulike protokollene.