Varsler politisk streik 15. november 2017

(13.11.2017) Onsdag 15. november mellom 13.00 til 15.30 har flere fagforeninger, med Oslo Bygningsarbeiderforening i spissen, varslet en politisk aksjon mot bemanningsbransjen. MBL mottok i dag varsel om at Norsk Transportarbeiderforbund støtter den politiske streiken 15. november.  

(14.11.2017) Oppdatering i forbindelse med den varslede politiske streiken onsdag 15. november - Varslet for sent

 I går ettermiddag oppfordret Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) sine klubber og medlemmer om å delta på den politiske aksjonen 15. november kl. 13-15.30 mot bruk av bemanningsbedrifter på byggeplasser i Oslo-området.

 Nå setter LO foten ned og ber NTF trekke tilbake oppfordringen. Årsaken er at oppfordringen kom for sent.

 LO er med andre ord av den oppfatning at medlemmer av NTF ikke kan forlate arbeidsplassen eller nedlegge sitt arbeid for å delta i eller støtte den varslede politiske demonstrasjonsaksjonen 15. november 2017. Fravær eller arbeidsstans vil være skoft.

 

(13.11.2017) NHO er svært kritisk til at NTF varsler en politisk demonstrasjonsaksjon med to dagers varsel. Se artikkel fra NHO vedrørende dette her:

Transportarbeiderne varsler politisk demonstrasjonsaksjon 15. november.

 

Fem punkter du som bedriftsleder bør være klar over om politisk streik:

  • De lokale tillitsvalgte skal varsle bedriften så tidlig som mulig om deltakelse i aksjonen.
  • Bedriften bør sette en frist for når den enkelte medarbeider må gi beskjed om vedkommende vil forlate arbeidsplassen for å delta i aksjonen.
  • Fristen må være rimelig, men settes slik at bedriften får nødvendig tid til å planlegge tiltak slik at aksjonen er til minst mulig skade for bedriften.
  • Deltakelse i politisk demonstrasjonsaksjon er en privat sak, og lønnstrekk bør derfor foretas.
  • Aksjonen er varslet å skulle vare mellom klokken 13.00 og klokken 15.30. Det betyr at det kun er i dette tidsrommet ansatte kan forlate arbeidsplassen, hvis ikke annet er avtalt.

 Nærmere informasjon vedrørende politisk demonstrasjonsstreik:

Om politisk demonstrasjonsstreik

 

Her er varslingsbrevet fra NTF