Brudd i forhandlingene mellom LO/YS og NHO

(Oslo 22.03. og 23.03.18) Dermed blir det opp til Riksmeklingsmannen å hjelpe partene med å finne de beste løsningene. Meklingen starter rett etter påske og det er i hovedsak fire spørsmål partene er uenige om.

  • Økonomi
  • AFP
  • Tjenestepensjon
  • Reise, kost og losji

– Vi har hatt et godt forhandlingsklima, men ser at vi trenger riksmeklers hjelp for å finne løsninger, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

AFP er et sentralt tema i årets oppgjør. Skogen Lund trekker frem to svakheter ved ordningen:

1: Kostnader: Det må være samsvar mellom det som betales inn og det som skal betales ut i fremtiden. AFP-systemet er i dag bygd opp slik at det er de som er i jobb som finansierer dagens pensjonister. Hvis det blir færre medarbeidere som bedriftene skal betale inn AFP for, samtidig som det fortsatt er mange pensjonister som skal ha sin pensjon vil ikke ordningen stå seg.

2: Rettferdighet og forutsigbarhet: I dag er ordningen slik at en arbeidstaker får alt eller ingenting. Det gjør at noen faller helt ut av ordningen selv om de har jobbet mange år i en AFP-bedrift. Vi opplever at begge parter ønsker en ordning som er mer forutsigbar, solidarisk og rettferdig. Det oppnår man ved å ha større samsvar mellom antall år i en AFP-bedrift og hva den ansatte får ut som pensjonist.

For å løse disse AFP-utfordringene må vi lage en ny ordning. Det nytter ikke å flikke på noe som har så store svakheter.

Meklingen starter hos Riksmeklingsmannen 4. april og varer til midnatt 7. april. En eventuell streik vil tidligst starte 8. april.

PRAKTISK INFO VED BRUDD I TARIFFORHANDLINGENE

FÅTT KRAV OM AVTALE MED TILLITSVALGTE VED KONFLIKT?

Se også: Streikevarsel for mange

Spørsmål og svar om plassfratredelse

Pressetelefon, NHO: 480 22 800