Brudd mellom NTF (avisbud) og MBL

(Oslo 20.05.16 kl 20.24) Norsk Transportarbeiderforbund har brutt forhandlingene med Mediebedriftenes Landsforening. Bruddet skyldtes at det var for stor avstand mellom krav og tilbud blant annet i forhold til økonomi. Oppgjøret går nå til mekling.

- Det var dessverre ikke mulig å komme til enighet i forhandlingene.  MBL har hele tiden fastholdt at oppgjøret må ta hensyn til den krevende situasjonen bransjen er inne i. NTFs krav innebar lønnstillegg som gikk langt utover frontfagets ramme sier forhandlingsleder Ann Helen Nikolaisen i Mediebedriftenes Landsforening.

Endelig meklingsdato vil ikke være klar før neste uke.

MBLs medlemmer vil få tilsendt informasjon om reglene for betinget permittering ved arbeidsstans i egen bedrift.

(Bildet: Forhandlingsleder NTF Lars Johnsen fra venstre og MBLs forhandlingsleder Ann Helen Nikolaisen)

For mer informasjon kontakt:

Ann Helen Nikolaisen, forhandlingsleder MBL, tlf. 951 87 437