Enighet i journalistoppgjøret

(Oslo 28.04.16 kl 05.12)   Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Journalistlag ble i natt enige om årets tariffoppgjør, som innebærer en heving av minstelønningene på kr. 3000,-.

–Forhandlingene har vært krevende, men vi er glade for å ha kommet i havn med en forhandlingsløsning nå som mediehusene står midt i en krevende omstillings- og endringsfase, sier MBLs forhandlingsleder Anders Aarskog.

Partene er enige om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal utrede grunnlaget for å slå sammen dagens fire overenskomster for redaksjonelle ansatte til én ny felles journalistavtale. Målet er å etablere en modernisert og fremtidsrettet avtale.

Videre er det enighet om at det vil være anledning i en avgrenset periode å benytte STUP-midler til redaksjonell og digital kompetanseutvikling innenfor en ramme på 5 millioner kroner.

Oppgjøret har en ramme på 2.4 prosent

Se protokollen her 

Bildet: Fra venstre NJs forhandlingsleder Stein Larsen og forhandlingsleder i MBL, Anders Aarskog.

For mer informasjon kontakt: Forhandlingsleder Anders Aarskog, MBL, tlf. 902 81 920 eller hovedstyrets nestleder Tove Nedreberg, MBL, tlf. 916 06 544