Enighet mellom MBL og Fellesforbundet

(Oslo 10.06.16 kl 13.40) Mediebedriftenes Landsforening og Fellesforbundet ble i dag enige om årets tariffoppgjør.

– Vi er glade for å ha kommet i havn med en forhandlingsløsning for Pakkerioverenskomsten og Avisovernskomsten.  Partene har hatt en god tone underveis, sier MBLs forhandlingsleder Ann Helen Nikolaisen.

Oppgjøret er innenfor rammen fra Frontfaget.

Protokoller:  Pakkerioverenskomsten Avisoverenskomsten

Bildet fra venstre: Forhandlingsleder Knut Øygard fra Fellesforbundet og MBLs forhandlingsleder Ann Helen Nikolaisen.

For mer informasjon kontakt:

Ann Helen Nikolaisen, forhandlingsleder MBL, tlf. 95 18 74 37