Tarifforhandlingene med NTF er i gang

(Oslo 19.05.16) I dag startet tarifforhandlingene mellom MBL og Norsk Transportarbeiderforbund - avisbud. Det er satt av to dager til forhandlingene. Fristen for å bli enige er satt til midnatt 20. mai.

Partenes krav er som følger:

MBLs krav avisbudoversenskomsten

Kravene fra NTF

 

Her er forhandlingsutvalgene:

MBLs forhandlingsdelegasjon:

Ann Helen Nikolaisen, MBL (leder)

Arild Løkken, Aftenposten Distribusjon

Arne Sletholt, Amedia Distribusjon Viken

Ingar Tøien Merli, Romerike Media Distribusjon

Vidar Opsalhagen, Innlandet Distribusjon

Haakon Onstad, Adressa Distribusjon

Geir Engen, MBL

Anders Aarskog, MBL

 

Forhandlingsdelegasjon, Norsk Tranpsortarbeiderforbund:

Lars M. Johnsen, NTF (forhandlingsleder)

Sissel Karlsen; NTF

Nina Risinggaard, NTF

Rune Kristiansen, Innlandet Distribusjon Lillehammer AS

May-Brit B. Olsen, Schibsted Distribusjon Vest AS

Christine Schauer, Romerike Mediadistribusjon AS

Erlend Larsen, Amedia Distribusjon Viken AS                        

Leif Halvorsen, Telemark Distribusjon AS                        

Birgit Fiske, Nordvest Distribusjon AS