Enighet i meklingen om Avisbudavtalen

(Oslo 13.08.16 kl 02.2)   Etter to dager med mekling ble MBL og Norsk Transportarbeiderforbund enig om en løsning om Avisbudavtalen natt til lørdag 13. august.

Meklingsløsningen innebærer et justeringstillegg på kr. 2, og at ulempetillegg i form av stykkpris for hhv. distribusjon av reklame og distribusjon av «mediepostprodukter» som ukeblader, tidsskrifter, bøker mv. fases ut mot at minstelønnssatsene heves.

Partene ble enige om en utvidelse av omfangsbestemmelsen til å omfatte distribusjon av forsendelser inntil 5 kilo (tidligere 2 kilo).

-Meklingen var krevende, men vi er fornøyd med at det ble en løsning slik at man unngikk konflikt som hadde hatt uheldige konsekvenser for distribusjonsbransjen som allerede er i en krevende situasjon, sier Ann Helen Nikolaisen, MBLs forhandlingsleder. -Når man vet at distribusjon av papiravis faller, så er utvidelsen av omfangsbestemmelsen og omlegging av lønnssystemet noe som samlet sett kan gi større muligheter for forretningsutvikling vedrørende distribusjon av andre produkter enn avis, sier hun.

Resultatet av meklingen er ikke vedtatt, NTF sender det ut til uravstemning med svarfrist 16. september. Oppgjøret skal ikke iverksettes av medlemsbedriftene før det er vedtatt. MBL kommer med informasjon når svarfristen er ute.

Her finner du møtebok og protokoll fra meklingen.