Mekling mellom MBL og NTF er i gang

(Oslo 11.08.16) Norsk Transportarbeiderforbund har varslet plassfratredelse for totalt 325 ansatte som er omfattet av Avisbudavtalen. Se hvlike bedrifter som blir berørt ved en eventuell konflikt.

Torsdag 11. august  kl 10. møtes MBL og Norsk Transportarbeiderforbund (avisbud) hos meklingsmannen. Det er avsatt to dager til meklingen. Fristen for å bli enige er satt til midnatt fredag 12. august.

Riksmekler - Avisbudavtalen: Reidun Wallevik

Disse bedriftene blir berørt ved en eventuell konflikt.

Les også Brudd mellom NTF og MBL

Her er forhandlingsdelegatene