Mellomoppgjøret i gang mellom MBL og NJ

(Oslo 26.04.17) I dag kl 13.00 startet tarifforhandlingene mellom MBL og NJ. Det er satt av to dager til forhandlingene.

Årets oppgjør er et mellomårsoppgjør, noe som innebærer at man kun forhandler om økonomi, ikke tekstendringer i tariffavtalene.

Anders Aarskog er forhandlingsleder på vegne av MBL og Stein Lars på vegne av NJ. Dette er forhandlingsutvalgene.

Her er NJs krav i årets mellomoppgjør.

Bildet: Forhandlingslederne ved Anders Aarskog, MBL (fra venstre) og Stein Larsen fra NJ.