Mellomoppgjøret er i havn

(Oslo 14.03.17) Partene i mellomoppgjøret har nå kommet til enighet om et generelt tillegg på kr 0,50 per time.

I tillegg kommer et lavlønnstillegg på kr 1,50 per time for de overenskomster som ligger 90 % av industriarbeiderlønn og lavere. Oppgjøret skal endelig vedtas i hovedorganisasjonenes styrende organer.

Forhandlingene gjelder for alle MBL sine tariffområde med unntak av NJ. Ingen av overenskomstene hvor MBL er part er denne gangen under 90 %.

Se her for flere detaljer.