Tariffoppgjøret 2015

2015-oppgjøret var et mellomoppgjør, det betyr at det kun ble forhandlet om penger.

Det er fastsatt dato for forhandlinger om justering av minstelønnssatsene for Presse- og Medieoverenskomsten med Parat 27. mai 2015. Informasjon om resultatet finner du iArbeidsgiverinfo nr 5-2015.

Mellomoppgjøret 2015 er avsluttet for Medieoverenskomsten med Handel og Kontor. Partene ble etter forhandinger 12. mai 2015 enige om at alle garantisatser reguleres med 2,3% justert til nærmeste krone, med virkning fra 1. april 2015. Informasjon om dette er sendt ut i Arbeidsgiverinfo nr 4-2015.

 

Mellomoppgjøret for 2015 er avsluttet for Pakkerioverenskomsten og Overenskomst for Avis og Avistrykkerier (grafisk) med Fellesforbundet. Partene ble etter forhandlinger 30. april 2015 enige om nye minstelønnssatser for begge overenskomster. Informasjon om dettte er sendt ut i Arbeidsgiverinfo nr 3-2015.

 Informasjon om resultat av forhandlingene i mellomoppgjøret med NJ finner du i Arbeidsgiverinfo nr 2-2015.

 Tarifforhandlingene mellom NJ og MBL 2015 er avtalt til tirsdag 28. og onsdag 29.april. Forhandlingsutvalgene består av følgende personer:

MBLs forhandlingsdelegasjon:

•Iselin Bauer Seeberg, MBL (forhandlingsleder)

•Didrik Munch, Schibsted Norge, styreleder MBL

•Tove Nedreberg, Adresseavisen, nestleder MBL

•Stig Finslo, Amedia og HS

•Hanne Haugsgjerd, Dagbladet og HS

•Liv Brynhildsvoll, Egmont Publishing

•Theo Jordahl, TV2

•Eirik Hoff Lysholm, Dagsavisen/Mentor Medier

•Ann Helen Hvam, MBL

 

NJs forhandlingsdelegasjon: 

•Stein Larsen, NJ (forhandlingsleder)

•Thomas Spence, NJ

•Jan Christer Pedersen, iTromsø (Polaris) - ny

•Hege Iren Frantzen, NJ - ny

•Frank Lynum, Aftenposten (Schibsted)

•Åsne Haugli, DN

•Harald Grevskott, Egmont Publishing AS  - ny

•Henrikke Helland, TV 2

•Pål Hellesnes, Klassekampen (uavhengig)

•Britt-Ellen Negård, Glåmdalen  (Amedia) - ny

•Marit Heiene, Romsdals Budstikke (Polaris)

•Ketil Heyerdahl, NJ

•Karoline Ramdal, NJ