Forhandlinger i gang mellom MBL og Fellesforbundet

(Oslo 09.06.16) I dag kl 13.00 startet tarifforhandlingene mellom MBL og Fellesforbundet - Avis og avistrykkeri og Pakkeriovernskomsten. Det er satt av to dager til forhandlingene og frist for å bli enige er satt til midnatt 10. juni.

Her er forhandlingsdelegasjonene:

 

MBLs forhandlingsdelegasjon grafisk og pakkeri 2016:

Overenskomsten for Aviser og avistrykkerier med Fellesforbundet:

Ann Helen Nikolaisen, MBL (leder)

Steinar Bakken, Polaris Trykk

Sissel Tønjum Bruun, Schibsted Trykk AS              

Irene Larsen, Amedia   

Audun Solberg, VG       

Geir Engen, MBL            

Anders Aarskog, MBL

 

Pakkeriavtalen med Fellesforbundet:

Ann Helen Nikolaisen, MBL (leder)

Ole Hermann Melby, Schibsted Trykk

Oddvar Ustad, Polaris Trykk Trondheim

Arild Engebretsen, Amedia Trykk

Astrid Arntzen, Amedia

Geir Engen, MBL            

Anders Aarskog, MBL

 

Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon – grafisk og pakkeri 2016

Overenskomsten Avis og avistrykkerier

Knut Øygard, forhandlingsleder

Helene Holm, klubbleder Jærbladet                                               

Else Marit Larsen, klubbleder Amedia Annonseproduksjon                

Thor Øyvind Syvertsen, klubbleder Schibsted Trykk Bergen                        

Rune Setsaas, klubbleder Polaris Trykk Trondheim                      

Pakkerioverenskomsten

Niels E. Killi, forhandlingsleder

John Roar Solberg Bye, nstleder Polaris Trykk Trondheim                       

Anne Rønningsbakk, klubbleder Nr 1 Trykk Lillestrøm                                            

Anders Weimoth, klubbleder Schibsted Trykk Oslo  

Her er partenes krav:

MBLs krav    

FFs kravPakkerioverenskomsten FFs krav Avisoverenskomsten