Kontakt

Avis i skolen er lokalisert med hovedkontor hos Mediebedriftenes landsforening i Oslo, i tillegg til flere regionkontorer. Nedenunder finner du oversikt over skolekonsulenter i de forskjellige regionene. Skolekonsulentene har lærerbakgrunn og god innsikt i lokale og regionale muligheter. (Bildet fra venstre: Veslemøy Rysstad og Ragnhild Holmen)

 

Skolekonsulentene -
Avis i skolen regionalt:

Hordaland
Johannes Bøyum
Tlf: 55 21 45 55 / 90 50 11 50
johannes.boyum@bt.no 
www.ais-vest.net

Avis i skolen -
Administrasjon: 

Veslemøy Rysstad 
prosjektleder, MBL,
Kongens gate 14, 0153 Oslo
Tlf: 22 86 12 00/922 99 097  
vr@mediebedriftene.no                

Trøndelag 
Steinar Husbyn      
Tlf: 90 75 21 99
shu@levanger.kommune.no 
http://www.ais-trondelag.net/        

Ragnhild Holmen
saksbehandler, MBL
Tlf 22 86 12 00
rh@mediebedriftene.no

Agder
Sven Fjeldal
Tlf: 47 37 09 41
sfj@fmva.no
www.aisagder.net

 

Buskerud
Kjell Bakken
Tlf: 91 71 78 88
kjell-b@sandefjordnett.no
http://www.ais-vetebu.net/