Skoleavis på nett - komplett undervisningspakke

Avis i Skolen tilbyr en undervisningspakke med håndbok og arbeidshefter for elevene. Opplegget er spesielt tilpasset valgfaget Medier og informasjon.

Nedenfor finner du et utdrag fra håndboken som tar  for seg skoleavisproduksjon. Klikk på ønsket lenke for din målform.