90.000 elever med Avis i Skolens valghefter

(29.08.13) Totalt sitter 90 000 skoleelever med valghefter utarbeidet av Avis i Skolen, noe som utgjør en økning på 21 000 siden forrige stortingsvalg.

-Vi ser ikke bort i fra at den storstilte kampanjen rettet mot unge velgere i aviser over hele landet har påvirket lærernes interesse i forhold til å bestille valghefter. Videre har flere avishus stimulert interessen ved å markedsføre Avis i Skolen sitt tilbud spesielt, noe vi er svært takknemlige for, sier prosjektleder Veslemøy Rysstad i MBL/Avis i skolen.  Flere avishus har også tilbudt gratis klassesett med aviser i forbindelse med undervisningsopplegget foran valget. Antallet bestillinger har økt for ungdomsskoletrinnet og mellomtrinnet, mens det har vært færre bestillinger fra videregående skole enn det var i forbindelse med valget for fire år siden.