LilleStortinget 2014 blir stort

(07.01.14) Allerede i fjor høst startet lærere og elever ved Lillestrøm videregående skole forberedelsene til LilleStortinget. Opplegget er en del av det offisielle programmet i Grunnlovsjubileet 2014 og er initiert av Avis i skolen i Oslo og Akershus. En del av programmet inneholder et politisk rollespill over tre dager og innebærer samarbeid med både Stortinget, Eidsvold 1814 og ikke minst Romerikes Blad. Prosjektet er tverrfaglig for skolens del og vil blant annet gi grundig opplæring i den demokratiske prosessen fra stortingsvalg til konstituering av Storting og regjering. –Prosjektet er foreløpig en pilot i Akershus, men lærere fra andre videregående skoler blir invitert til å overvære høydepunktene i programmet. Jeg har tro på at flere skoler og mediehus vil ønske å satse på tilsvarende opplegg i fremtiden, sier skolekonsulent i MOA, Sigurd Sæthre. Han tilføyer at rikspolitikere og journalister fra flere mediehus velvillig har stilt opp med forelesninger i skolens auditorium.

lillestortinget.no hostes av Romerikes Blad og innholdet produseres av elever ved Lillestrøm videregående skole.