Hele Bergensavisen laget av barn

(Oslo 20.11.14) - I dag blir Bergensavisen til Barneavisen, sier sjefredaktør Anders Nyland. Det er 25 år siden FNs generalforsamling vedtok konvensjonen om barns rettigheter i dag. Bergensavisen (BA) markerer dagen ved å la barn og unge under 18 år lage alt redaksjonelt innhold i avisens papirutgave.

Bergensavisen markerer 25-årsjubileet for FNs barnekonvensjon ved å la barn og unge under 18 år fra Bergen lage innholdet i dagens papirutgave. Unntaket er faste sider som tegneserier, quiz og radio- og fjernsynsprogrammet. Alt annet, enten det dreier seg om nyhetsartikler, kulturstoff, debatt, summetoner eller sport, er skrevet av barn og unge fra Bergen. - Dette er Bergensavisens måte å markere 25-årsjubileet for Barnekonvensjonen på.

Barnekonvensjonen slår blant annet fast at barn har rett til ytringsfrihet, og rett til å søke, motta og spre informasjon. Konvensjonen sier også noe om viktigheten av at massemediene sprer informasjon som skaper forståelse, kunnskap, sosiale ferdigheter og velvære blant barn. Gjennom dagens avis ønsker vi å rette oppmerksomhet mot viktigheten av barns rett til å ytre seg, og barns rett til å bli hørt. Og vi håper å gi et bilde av hva barn og unge i Bergen tenker om verden rundt seg, sier Nyland.

Dagens spesielle avisutgave har blitt til takket være godt samarbeid med Johannes Bøyum i Avis i Skolen Hordaland, samt lærere og elever ved Hellen skole, Nattland skole og Amalie Skram videregående skole.

Elevene som har laget innholdet i dagens BA har fått frie tøyler til å skrive om hva de vil, og mene hva de vil. - Vi ønsker at denne avisutgaven skal være et dokument som beskriver hva barn og unge i Bergen annon 2014 er opptatt av i sitt nærmiljø, sier sjefredaktøren.