En halv million aviser på norske skolepulter

Fra 31. oktober til 4. november er det nasjonal avisuke, og i år deltar 85 500 elever fordelt på 1431 skoler fra hele landet. Uka gjennom serveres dagsferske aviser og arbeidsoppgaver om de redaksjonelle grunnverdier. 131 lokalaviser er aktivt med på undervisningsopplegget som skjer i regi av Avis i skolen.

-Norske medier og journalistikk som går i dybden, slåss om oppmerksomheten hos barn og unge som har lett tilgang til mengder av informasjon gjennom nettet, sier prosjektleder i Avis i skolen, Veslemøy Rysstad. -Med nasjonal avisuke vil vi øke forståelsen for redaksjonelle medier, kildekritikk og den frie og uavhengige presse. Ikke minst ønsker vi å by på god journalistikk, sier hun.

Avis i skolen er en del av Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og skal inspirere til leselyst, demokratiforståelse og engasjement gjennom skoleåret innenfor skolenes kompetanseplaner. I nasjonal avisuke får elevene oppgaver knyttet til journalistikken som er tilrettelagt fagplanene for 4., 6., og 9. klassetrinn. Lokalavisen er grunnstammen i opplegget enten elevene jobber med den på nett eller papir. Noen klasser velger også å gjennomgå flere forskjellige aviser i løpet av avisuken, blant disse er særlig Aftenposten Junior og Klar Tale populære med ekstraopplag på henholdsvis 43 000 og 13 000 for skolene.

-Vi er svært fornøyd med oppslutningen om nasjonal avisuke og vet at flere lærere synes det er moro å bytte læreboka med ferskvare innenfor kompetansemålene i samfunnsfag og norsk.

Endringen i unges medievaner gjør at opplæring i journalistiske spilleregler og etikk er svært aktuelle tema for skolene og er en av grunnene til at skolene viser såpass stor interesse for å være med på avisuken fra år til år, sier Rysstad.

Avis i skolen har flere digitale læringsressurser på beddingen slik at skolene kan benytte flere læringsressurser tilknyttet redaktørstyrte nyhetsmedier året igjennom.

Her er liste over skoler som deltar under nasjonal avisuke