Avis i skolen mottar internasjonal heder

(8.10.14) Avis i skolen hedres denne uka av den internasjonale organisasjonen WAN-IFRA med tittelen "Centres of Youth Engagement Excellence". Den gjeve hederen tildeles under World Publishing Expo i Amsterdam.
"Centres of Youth Engagement Excellence" tildeles 12 internasjonale prosjektorganisasjoner. Avis i skolen mottar hederen for aktiv, grundig og årelang innsats for å få barn og unge til å forstå verdien av kvalitetsjournalistikk og den frie og uavhengige presse.