Skoleavis på nett - komplett undervisningspakke

Mediekompasset (tidligere Avis i skolen) tilbyr en undervisningspakke med håndbok og arbeidshefter for elevene, spesielt tilpasset faget Medier og informasjon på ungdomsskoletrinnet. Vi har tilbud om gratis verktøy for publisering på nett til alle som vil lage skoleavis. Det er også mulig å benytte den løsningen vi har hatt tilbud om de tre siste år, men den er ikke fullfinasiert.

Nedenfor finner du et utdrag fra håndboken som tar  for seg skoleavisproduksjon. Klikk på ønsket lenke for din målform. 

 

 

FAGBOK OG ARBEIDSHEFTER FOR SKOLEAVIS PÅ NETT

Fagbok for lærere og arbeidshefter for elevene.

Fagboken omhandler alt fra redaksjonsarbeid, organisering og publisering, til tips om skriving, fotografering, filming og dramatisering. Boken er på 86 sider og inneholder fagstoff både på bokmål og nynorsk.

Bla i Fagboken her:

   

 

 

 

 

 

ARBEIDSHEFTET til elevene inneholder en komprimert utgave av fagboken, og har en design som gjør faget spennende, aktuelt og engasjerende. Heftet er på 48 sider og foreligger i to utgaver; bokmål og nynorsk.

Bla i arbeidsheftet her:

  

 

Eller bestill heftene her: