Suksess med digital skoleavis fra Avis i Skolen

(20.05.13) I fjor ble valgfaget Skoleavis innført i ungdomsskolen. MBL og Avis i Skolen valgte å starte et prøveprosjekt for skoleverket ved å tilby et publiseringsverktøy for å lage digital skoleavis for elever mellom 12 og 15 år. Et samarbeid ble inngått med it-firmaet Moava AS, og i løpet av siste skoleår ble det utviklet 254 elevaviser i ungdomsskoler rundt om i landet.

Etter en vellykket testperiode har MBL valgt å fornye avtalen for det kommende skoleåret.

Valgfaget er todelt. Den ene delen inneholder produksjon av innhold, mens den andre er knyttet til publisering på nett. Avis i Skolen tilbyr lærebok og undervisningsopplegget rundt produksjon av innhold, mens Moava tilbyr verktøyet for publisering. 

 Ønsker du mer informasjon besøk prosjektets hjemmeside, www.elevavis.no