Arbeidshefter

Her kan du laste ned heftet SKRIV!, avisheftene for småskoletrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet, nyhetsdagboken og lesepasset.

 

"AVISHEFTET MITT" – FOR SMÅSKOLETRINNET

For småskoletrinnet: Let i papiravisen og på avisenes nettsider,
klipp ut og lim inn i heftet. Tverrfaglige oppgaver. Gode
samtaleemner.

 

Last ned PDF:

     

 

 

 

Eller bestill heftet her:

 

"AVISHEFTET MITT" – FOR MELLOMTRINNET

 

For mellomtrinnet: Et kurs om avismediet og journalistikk. Varierte
og aktiviserende oppgaver.

 

Last ned PDF:

   

 

   

 

Eller bestill heftet her:

 

 

"AVISHEFTET MITT" – FOR UNGDOMSSKOLETRINNET

For ungdomstrinnet. Arbeidshefte med faktastoff om avis og
massekommunikasjon, med mange arbeidsoppgaver.

 

Last ned PDF:

     

 

    

 

 Eller bestill heftet her:

 

SKRIV!

 

Et hefte om skriveglede, organisering, språk, intervju, blogg og mye 
mer!

 

 

Last ned PDF:

 

 

    

 

Eller bestill heftet her:

 

 

 

FAGBOK OG ARBEIDSHEFTER FOR SKOLEAVIS PÅ NETT

Fagbok for lærere og arbeidshefter for elevene.

Fagboken omhandler alt fra redaksjonsarbeid, organisering og
publisering, til tips om skriving, fotografering, filming og
dramatisering. Boken er på 86 sider og inneholder fagstoff både på
bokmål og nynorsk.

Bla i Fagboken her:

   

 

Arbeidsheftet til elevene inneholder en komprimert utgave av
fagboken, og har en design som gjør faget spennende, aktuelt og
engasjerende. Heftet er på 48 sider og foreligger i to utgaver;
bokmål og nynorsk.

Bla i arbeidsheftet her:

  

 

Eller bestill heftene her:

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHETSDAGBOK (utgått)

 

En elektronisk utgave av heftet vil bli tilgjengeliggjort. Notathefte for nyhetsovervåking. - Hva gjelder saken? Hva mener du?

Denne nyhetsdagboka er laget for at eleven skal lære mer om dagens samfunn.

 

 

 

 

 

 

 

 

LESEPASSET

Lesepasset gir elevene mulighet til å trene seg opp til å lese aviser
på en morsom måte som skaper engasjement. Passet innholder 15
oppdrag som elevene utfører i valgt rekkefølge, og til slutt vil
eleven motta lesepasset i premie. Passet er spesielt populært i
innspurten før skoleferiene.

Heftet har samme format som et ordentlig pass. Det er beregnet for
bruk på 4./5. trinn, men brukes også på eldre trinn f.eks. i tilpasset
opplæring på ungdomstrinnet.

Lesepasset kan bestilles her

 

 

 

 

 

 

REKLAME 

Lektor Jan Karlengen har forfattet heftet. Flere lærere på linjen for
Medier og kommunikasjon har testet ut heftet i undervisningen og
anbefaler for bruk i undervisningen også i VGS.

Heftet er spesielt tilpasset kompetanseplanen for ungdomsskolen.

Du kan bla gjennom undervisningsmateriellet, printe ut eller laste
ned reklameheftet. 

Eller bestill heftet her:

 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har vært
oppdragsgiver og står for gratis forsendelse via 
publikasjonsbestilling@dss.dep.no