Valghefter til 67 000 elever

I forbindelse med lokalvalget 2015 har i alt 67 000 elever jobbet med undervisningsmateriell fra Avis i skolen/Mediebedriftenes Landsforening.  Materiellet var utviklet for mellomtrinnet, ungdomsskolen og den videregående skolen.

Lokalvalget åpner for spennende undervisningsmuligheter om politikk og samfunnskunnskap. Materiellet var tilpasset trinnet, for å skape engasjement i klasserommene.

Undervisningsmateriellet har vektlagt aktualitet i valgheftene med eksempler som forenkler stoffet og gjør det nært og nyttig. Til hvert av arbeidsheftene har det som alltid fulgt med lærerveiledning. 

- På vegne av mediebedriftene takker vi for at så mange lærere har satset på å undervise elevene om lokaldemokrati på denne måten, sier prosjektleder Veslemøy Rysstad.