Arbeidshefter

Her kan du bla gjennom, laste ned og printe ut arbeidshefter for ungdomskoletrinnet.

"AVISHEFTET MITT" – FOR UNGDOMSSKOLETRINNET

For ungdomstrinnet. Arbeidshefte med faktastoff om avis og
massekommunikasjon, med mange arbeidsoppgaver. 

   

Last ned PDF nynorsk

Last ned PDF bokmål

     

 

  

 

SKRIV!

 

Et hefte om skriveglede, organisering, språk, intervju, blogg og mye
mer!

 

   

 

Last ned PDF:

  

 

NYHETSDAGBOK

 

Notathefte for nyhetsovervåking. - Hva gjelder saken? Hva mener
du?

Denne nyhetsdagboka er laget for at eleven skal lære mer om
dagens samfunn.

 

 

 

 

 

REKLAME 

Lektor Jan Karlengen har forfattet heftet. Flere lærere på linjen
for Medier og kommunikasjon har testet ut heftet i
undervisningsen og anbefaler for bruk i undervisningen også i
VGS.

Heftet er spesielt tilpasset kompetanseplanen for
ungdomsskolen.

Du kan bla gjennom undervisningsmateriellet, printe ut eller 
laste ned reklameheftet.

 

FAGBOK OG ARBEIDSHEFTER FOR SKOLEAVIS PÅ NETT

Fagbok for lærere og arbeidshefter for elevene.

Fagboken omhandler alt fra redaksjonsarbeid, organisering og publisering, til tips om skriving, fotografering, filming og dramatisering. Boken er på 86 sider og inneholder fagstoff både på bokmål og nynorsk.

Bla i Fagboken her:

   

Arbeidsheftet til elevene inneholder en komprimert utgave av fagboken, og har en design som gjør faget spennende, aktuelt og engasjerende. Heftet er på 48 sider og foreligger i to utgaver; bokmål og nynorsk.

Bla i arbeidsheftet her:

  

 

Eller bestill heftene her: