Arbeidshefter

Nedenunder finner du reklameheftet som Avis i skolen har utgitt på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Heftet distribueres gratis fra publikasjonsbestilling@dss.dep.no

REKLAME 

Lektor Jan Karlengen ved Ringerike videregående skole har
forfattet reklameheftet. Flere lærere på linjen for Medier og
kommunikasjon har testet ut heftet i undervisningsen og anbefaler
for bruk i undervisningen også i VGS selv om heftet er spesielt
tilpasset kompetanseplanen for ungdomsskolen.

Til hvert av kapitlene følger det med arbeidsoppgaver.

Du kan bla gjennom undervisningsmateriellet, printe ut eller laste
ned reklameheftet.