Kulturminister på kollisjonskurs med virkeligheten

Kulturminister på kollisjonskurs med virkeligheten

(Oslo 18.10.17) I dagens Aftenposten har fem toppledere i norske presseorganisasjonene signert følgende kronikk: I statsbudsjettforslaget for 2018 vil kulturminister Helleland igjen kutte i pressestøtten, og begrunner forslaget med at støtten ikke virker etter hensikten. Et samlet mediemangfoldsutvalg, nedsatt av sittende regjering og ledet av tidligere statssekretær for Høyre Knut Olav Åmås, som brukte mer enn ett år på å undersøke fakta, sier det motsatte.

MER