Fremla lovproposisjonen om ny åndsverklov

Fremla lovproposisjonen om ny åndsverklov

(Oslo 06.04.17) Regjeringen la i går frem lovproposisjon om ny åndsverklov for Stortinget. -Vi er lettet over at regjeringen på flere områder har tatt inn over seg at åndsverkloven ikke bare er en viktig kulturlov, men også en viktig næringslov for vår bransje. Nå skal vi lese proposisjonen grundig, med tanke på hvilke konsekvenser forslagene kan få for mediebransjen, og arbeide videre for en balansert og god lov, sier adm. dir. Randi S. Øgrey i MBL.

MER