30 lokalaviser strupes

-Kulturdepartementets forslag om å fjerne støtten til nr. 1- og aleneaviser med opplag mellom 4 og 6.000 er alarmerende. Forslaget rammer innovasjonsevnen og når det kommer på tampen av året og skal gjelde fra 2014 gir det stor økonomisk uforutsigbarhet for avisene, sier Randi S. Øgrey, adm. direktør i MBL. 

Departementet sendte 2. desember nye forslag på høring, med frist 13. januar. Forslagene går ut på å fjerne støtten til nr. 1- og aleneaviser med opplag mellom 4 og 6 000 og at det innføres et støttetak tilsvarende 40 % av mottakernes totale driftskostnader i tillegg til bestemmelsen om at samlet tilskudd ikke skal overstige 40 millioner kroner per medieselskap.

-Jeg trodde dette var en regjering som var opptatt av forutsigbarhet. Disse avisene vil trenge hver krone i omstillingen de skal inn i, særlig når støtten blir plattformnøytral i 2014, sier Øgrey.

En analyse av økonomien i disse avisene utført av Medietilsynet viser at nr. 1- og aleneaviser med opplag mellom 4 000 og 6 000 fikk svekket lønnsomheten med 40,1 prosent i 2012 i forhold til året før. Avisene gikk fra å ha 31,2 millioner kroner i overskudd etter støtte i 2011 til et overskudd på 18,8 millioner kroner i 2012. Svekkelsen i driftsøkonomien skyldes i all hovedsak reduserte driftsinntekter. 

MBL har også sett på tallene for de avisene som rammes av forslaget:

  • Gjelder 30 aviser.
  • Avisene hadde i 2012 et samlet opplag på 146.739.
  • 17 av 30 aviser hadde negativt driftsresultat i 2012.
  • Gruppen hadde samlet sett en driftsmargin på 4,1 % etter finansposter og støtte i 2012.
  • Gruppen hadde samlet sett en driftsmargin på 0,2 % før finansposter og støtte i 2012.
  • Samlet tilskudd i 2013 var 16,074 mill. kr.
  • Dersom bortfall av tilskudd må kompenseres med reduksjon i redaksjonelt ansatte, utgjør dette 39 gjennomsnittlig lønnede journalister for disse avisene.

De 30 avisene fratas støtte på feil grunnlag. Med noen få unntak har de ikke solid økonomi. Dette vil derfor skade deres evne til innovasjon og til å få til en vellykket digital transformasjon, og vil redusere deres evne til å levere gode redaksjonelle produkter.

Mer byråkrati?
Randi Øgrey mener regjeringens forslag om at støtten ikke skal overgå 40 prosent av avisenes driftskostnader er fornuftig. -Men om dette kommer i tillegg til det taket som har vært foreslått på 40 millioner vil det bli fryktelig mye byråkrati og det håper vi å kunne unngå, sier Øgrey.